Koupě bytu / financování

Proces koupě Vašeho nového bytu od nás je velmi snadný a probíhá v následujících krocích:

 1. 1. Rezervace

  Vytvoříme jednoduchou rezervační smlouva (dále jen „RS“) na budoucího kupujícího, abychom danou jednotku dále nenabízeli. Součástí rezervace je uhrazení první zálohy ve výši 5% z celkové kupní ceny včetně příslušné sazby DPH splatná do 7 mi dnů od podpisu RS.

 2. 2. Smlouva o smlouvě budou kupní (dále jen „SSBK“)

  Po připsání rezervace na náš účet spolu připravíme SSBK, kde specifikujeme standardní a nadstandardní vybavení bytu, jinak známo jako klientská změna. Při podpisu je sjednáda záloha ve výši 10% z celkové kupní ceny včetně příslušné sazby DPH, do které se započítá již složená rezervace. Splatnost zálohy 7 dní od podpisu SSBK.

 3. 3. Prohlášení vlastníka

  Záloha ve výši 35% kupní ceny včetně příslušné sazby DPH bude hrazena ve stádiu rozestavěnosti, který umožňuje ze zákona podat na katastr nemovistostí prohlášení vlastníka rozestavěné stavby s vymezenými bytovými jednotkami.

 4. 4. Dokončení stavby

  Další platba ve výši 45% z kupní ceny včetně přišlušné sazby DPH bude hrazena po dokončení stavby a podání žádosti o kolaudaci. V této fázi nemusí být kompletně hotové dokončovací práce (obklady, dlažby, podlahy, sanita atd.).

 5. 5. Smlouva o převodu a předání bytu

  Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, resp. vydání kolaudačního souhlasu, podáme návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch budoucího kupujícího a připravíme předání bytu. S tím pak souvisí doplatek ve výši 10% z celkové kupní ceny včetně příslušné sazby DPH.