Pravidla užívání webu a zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.bytyvezbuchu.cz je společnost Byty ve Zbůchu s.r.o. se se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, IČ: 03798763 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 238118 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen jako “provozovatel”). Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Způsob používání stránek

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.bytyvezbuchu.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.bytyvezbuchu.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.bytyvezbuchu.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.bytyvezbuchu.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.bytyvezbuchu.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.bytyvezbuchu.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.bytyvezbuchu.cz.

Ochrana osobních údajů

Některé funkce stránek www.bytyvezbuchu.cz (napr. Kontaktní formulář) mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce. Určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Osobní informace poskytnuté uživateli ve věku 18 let a více mohou být použity pro marketingové a propagační účely pouze provozovatelem a přidruženými subjekty, které mají k internetovým stránkám www.bytyvezbuchu.cz také přístup a jsou specifikovány níže. Provozovatel vaše osobní informace poskytnuté prostřednictvím internetových stránek www.bytyvezbuchu.cz nepronajímá, neprodává ani jinak nedistribuuje třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů požadovaných zákonem. Provozovatel se snaží veškerými přiměřenými způsoby chránit důvěrnost vašich informací, provozovatel však nezodpovídá za nepovolené jednání třetích stran.
Uživatel svým dobrovolným poskytnutím údajů s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Kontaktní formuláře

Po vyplnění a odeslání kontaktního formuáláře jsou uživatelem poskytnutá data uložena na zabezpečeném serveru u poskytovatele hostingových služeb Váš Hosting s.r.o., Zbožská 1385/40, 288 02 Nymburk, IČ:24742252. Ten využívá moderní serverovny Super Hosting, Tiskařská 10, 108 00, Praha 10 a Master data in motion, Kodaňská 46, 101 00 Praha 10. Uložená data na serverech jsou šifrována a ani jeden z těchto subjektů nemá k datům uživatele přístup. Odesláním vyplněného formuláře uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a také souhlasí s výše uvedeným postupem provozovatele.

Přidružené subjekty

 • premium living s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 05947791
 • IMO INVEST s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 06635750
 • Cross Estates s.r.o., Jindřišská 908/12, 110 00 Praha 1, IČ: 29032334

Přenos osobních informací

V závislosti na zemi, v níž se nacházíte, mohou být vaše osobní informace přenášeny do jiné země za účelem uchování a zpracování údajů. Když přenášíme osobní informace, přenášíme je v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, jako je směrnice EU o ochraně údajů a jiné zákony o ochraně údajů konkrétní země.

Práva uživatele související se zpracováním jeho osobních údajů

Uživatel bere na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů má právo:

 • Vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,
 • požadovat po provozovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po provozovateli výmaz těchto osobních údajů.

Ve všech uvedených bodech stačí zaslat žádost na emailovou adresu info(zavináč)bytyvezbuchu.cz. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může uživatel obrátit na provozovatele, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Automatizovaná rozhodnutí

V rámci zpracování osobních údajů nedochází ke zpracování prostřednictvím automatizovaného rozhodování.

Google Analytics

Tato internetová stránky používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá “cookies”, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete moci prohlížet tyto internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů Google Analytics lze nalézt na Zásady ochrany osobních údajů Google.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky je provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Veškeré změny nebo aktualizace budou účinné okamžitě po zveřejnění na této internetové stránce. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 24. 5. 2018. Setrváním na internetových stránkách www.bytyvezbuchu.cz a jejich používání vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Kontakt

Dotazy, týkající se ochrany osobních údajů uživatele, či podezření na únik nebo při pochybnostech o nákládání s daty, směřujte na emailovou adresu info(zavináč)bytyvezbuchu.cz.